Zużyte opony w warsztacie samochodowym

Zużyte opony w warsztacie samochodowym

Coraz częściej powraca temat zużytych opon pozostawianych przez klientów wulkanizacji po wymianie na nowe. Jak z nimi postępować? Czy pobierać opłaty? Ile? Co napisać na fakturze? Jak dokumentować?

Prowadzisz warsztat – jesteś wytwórcą odpadów!

Niby wszyscy rozumieją, ale warto to przypomnieć i mocno podkreślić. Warsztat samochodowy świadcząc usługi jest wytwórcą odpadów. Oprócz zużytych opon są nimi także np. przepracowane oleje, akumulatory, zużyte filtry, tarcze i okładziny hamulcowe, odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania czy też ubrania ochronne pracowników.

Wytwórca odpadu – kto nim jest? Definicję znajdziemy w Ustawie o odpadach:

Przez wytwórcę odpadu rozumie się „każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.”

Gdy wytworzyłeś odpady w wyniku świadczonych przez siebie usług to stałeś się także ich pierwszym posiadaczem.

Umożliwiać pozostawianie zużytych opon po wymianie, czy nie?

Niektóre warsztaty odmawiają klientom uważając, że tym sposobem „pozbędą się problemu”. Jednak sprawa nie jest aż tak prosta.

W pierwszej kolejności należałoby pomyśleć o kliencie i o jakości wykonywanej usługi. Zapewne w co najmniej 80% przypadków klient zmuszony do zabrania ze sobą zużytych opon już do Ciebie nie powróci. Przy najbliższej wymianie skieruje się do takiego warsztatu, który nie przerzuca na niego problemu odpadów.

Ponadto nigdy nie masz pewności, czy zabrane przez klienta opony zamiast w PSZOKu nie wylądują w pobliżu Twojego warsztatu narażając Cię na nieprzyjemności.

Kolejną sprawą są koszty, których wtedy pozornie nie ma. Zakładając, że klient dostarczy zużyte ogumienie do PSZOKu i tam je pozostawi do utylizacji, to gmina poniesie koszty zagospodarowania tych odpadów. Nietrudno się domyśleć, że najczęściej jest to gmina, w której mieszkasz. Nie bądź więc zaskoczony, gdy otrzymasz kolejne podwyżki opłat za wywóz śmieci.

Zwróć również uwagę na to, co działoby się gdyby podobnie postępować z innymi odpadami warsztatowymi. Wymiana oleju? Masz tu drogi kliencie pojemnik ze zużytym olejem a w reklamóweczce zużyty filterek! Wymiana tarcz, klocków? Kolejna reklamóweczka!

– Panie, a co ja z tym mam zrobić?

– No do PSZOKu bardzo proszę!

Czy pobierać opłaty, a jeśli tak to ile?

Tak więc ustaliliśmy, że skoro odpady powstają w wyniku Twojej działalności to odpowiadasz za ich przekazanie do utylizacji. Odbiorem zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające właściwe zezwolenia, infrastrukturę i środki transportowe. O tym jakie czynniki kształtują rynkowe ceny odbioru opon pisaliśmy szczegółowo jakiś czas temu w artykule „Ceny odbioru opon do utylizacji – od czego zależą?” Niestety od tego czasu czynniki takie jak wysokość inflacji i ceny paliw znacząco wzrosły. Rynek jest coraz bardziej zmienny, co należy uwzględnić przy ustalaniu opłat za pozostawienie opon w warsztacie. A te systematycznie rosną. Z naszych obserwacji wynika, że w marcu 2022 w przypadku opon osobowych, najczęściej spotykana opłata to 10 zł/ sztukę.

A jakie są koszty odbioru? Czy pobrana od klienta opłata wystarczy na pokrycie kosztów odbioru do utylizacji? Najlepiej możesz to ustalić na platformie zużytych opon Tyron Ecosystem , gdzie po złożeniu zamówienia odbioru możesz w jednym miejscu uzyskać aktualne oferty od wielu firm. Jak to działa można obejrzeć na naszym kanale YouTube

Co na fakturze dla klienta? Jaka dokumentacja?

Dla wielu warsztatów pierwszym problemem jest treść pozycji na fakturze dla klienta. Niektórzy z Was twierdzą, że sformułowanie „odbiór opon do utylizacji” sugeruje zajmowanie się zbieraniem opon. Jednak naszym zdaniem w przypadku warsztatów zapis taki raczej nie powinien budzić kontrowersji. Jeśli masz wątpliwości możesz zastosować bardziej jednoznaczny opis „opłata za przekazanie zużytych opon do utylizacji”.

Drugą kwestią jest dokumentacja. Tu sprawa jest prosta – przekazując odpady warsztat wystawia w BDO kartę przekazania odpadów KPO.

Magazynowanie zużytych opon. Jak uniknąć kłopotów?

Magazynowanie zużytych opon. Jak uniknąć kłopotów?

Temat magazynowania odpadów powraca dość regularnie. Niestety, zazwyczaj przy okazji kolejnego pożaru, katastrofy ekologicznej lub wykrycia kolejnego nielegalnego składowiska.

Skoro w wyniku prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej powstają odpady, to musisz wiedzieć jakie w związku z tym są Twoje obowiązki. Z czym wiąże się magazynowanie zużytych opon i innych odpadów w warsztacie?

Z tego artykułu dowiesz się:

Składowanie czy magazynowanie? Jaka jest różnica?

Kto jest wytwórcą, a kto posiadaczem odpadu?

Jak długo może trwać magazynowanie zużytych opon w warsztacie?

Czy warto zwlekać z przekazywaniem odpadów do utylizacji?

A co z kosztami odbioru?

Składowanie czy magazynowanie? Jaka jest różnica?

Najpierw ustalmy czym jest składowanie odpadów, a czym magazynowanie? Często bowiem te pojęcia są mylone, lub używane zamiennie. Warto wiedzieć na czym polega różnica.

Ze składowaniem mamy do czynienia, gdy odpady są docelowo umieszczane w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Mogą nimi być na przykład przystosowane do tego celu wysypiska komunalne. Odpady, które trafiły na składowisko nie podlegają dalszemu przetwarzaniu.

Natomiast magazynowanie jest czasowym przechowywaniem odpadów w celu ich dalszego przetwarzania i odzysku. Jest nim także wstępne przechowywanie zużytych opon przez warsztat przed ich przekazaniem firmie zbierającej lub prowadzącej odzysk. Magazynować możesz wyłącznie na terenie, do którego masz tytuł prawny.

Kto jest wytwórcą odpadu, a kto posiadaczem odpadu?

Wytwórca odpadu – kto nim jest? Definicję znajdziemy w Ustawie o odpadach.

Przez wytwórcę odpadu rozumie się „każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.”

Co z tej definicji wynika dla warsztatu wykonującego usługę wymiany opon? Jeśli klient pozostawia u Ciebie zużyte opony po wymianie na nowe, to jesteś wytwórcą odpadu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku przepracowanych olejów, akumulatorów, itp. Powstają one w wyniku świadczonej przez Ciebie usługi. W praktyce więc każdy warsztat jest wytwórcą odpadów.

Gdy wytworzyłeś odpady w wyniku świadczonych przez siebie usług to stałeś się także ich pierwszym posiadaczem.

Przez posiadacza odpadów rozumie się „wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.”

Jeśli więc jesteś właścicielem terenu, na którym Twój warsztat magazynuje zużyte opony (i inne odpady), lub użytkujesz go na podstawie ważnej umowy dzierżawy, najmu, itp. to jesteś także posiadaczem odpadów na tym terenie.

Jak długo może trwać magazynowanie zużytych opon w warsztacie?

Wiele publikacji przywołuje w tym względzie art.122 ustawy o odpadach. Mówi on o całkowitym zakazie składowania na składowisku wymienionych w tym artykule odpadów. Wśród nich opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm. Różnicę między składowaniem a magazynowaniem omówiliśmy powyżej. Warsztat nie składuje, a magazynuje opony odpadowe powstające w wyniku wykonanych usług. Celem jest przekazanie ich do utylizacji. Z tego powodu przepis ten nie dotyczy warsztatów.

Do magazynowania odnosi się art. 25 ustawy o odpadach. Zawsze trzeba pamiętać o wymaganiach w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwie życia i zdrowia ludzi oraz o wszelkich zagrożeniach, które mogą powodować odpady. Prowadząc warsztat możesz magazynować odpady wyłącznie w ramach ich wytwarzania, jeśli konieczność taka „wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów.”

Ustawa określa termin 1 roku dla magazynowania odpadów niebezpiecznych, palnych, zmieszanych i komunalnych, oraz 3 lat w przypadku pozostałych odpadów.

Czy warto zwlekać z przekazywaniem odpadów do utylizacji?

Nieraz spotykamy się z opiniami, że nie trzeba się z tym spieszyć. Bo tak w ogóle to nie ma czasu, a BDO za trudne w obsłudze. Ceny odbioru wysokie i na pewno kiedyś tam spadną. Może jakoś uda się oddać za darmo. Jeszcze nie mam tak dużo. Zużyte opony to nie są świeże bułeczki i mogą poczekać.

Czy aby na pewno? Masz możliwość oddania bezpłatnie opon odpadowych? Czy wszystkich? Jak długo musisz czekać na odbiór? Czy jest szansa aby w najbliższych miesiącach ceny odbioru spadły?

Przede wszystkim musisz mieć na uwadze, że w Twoim przypadku zużyte opony to „odpad poprodukcyjny” i najlepiej jest pozbywać się go na bieżąco. Ustawa mówi tu o wstępnym magazynowaniu odpadu przez wytwórcę jako o konieczności wynikającej z procesów technologicznych lub organizacyjnych. Jeśli chcesz zająć się magazynowaniem to musisz spełnić szereg wymagań aby uzyskać zezwolenie na tego typu działalność.

W wielu przypadkach nadmierne gromadzenie odpadów wiąże się z niepotrzebnym podejmowaniem ryzyka. Mamy w ostatnim czasie konkretne przykłady, gdy magazynowanie zużytych opon doprowadziło do pożarów. Sytuacje te z reguły budzą wielkie emocje i wątpliwości, a niejednokrotnie związane z tym są również życiowe tragedie właścicieli.

A co z kosztami odbioru?

Często używanym argumentem są koszty. Wiele warsztatów za wszelką cenę chce oddać zużyte ogumienie za darmo. Trzeba jednak wiedzieć, że możliwości te są ograniczone. W roku 2021 prawdopodobnie w Polsce zbierzemy i poddamy utylizacji około 300 tys.t. opon. Bezpłatna zbiórka to szacunkowo 50-60 tys.t. Jest to zaledwie około 20% całości. Zbiórka na warunkach rynkowych to zdecydowana większość.

Ceny rynkowe charakteryzują się ostatnio sporą zmiennością. Występują również dysproporcje między poszczególnymi regionami Polski. Z jednej strony pojawiają się miejsca, w których można uzyskać dopłaty do niektórych rodzajów opon. Z drugiej są również duże obszary kraju, gdzie koszty rosną a pozbycie się opon jest coraz trudniejsze.

Upewnij się, że nie przepłacasz. Już dziś załóż darmowe konto na internetowej giełdzie zużytych opon i wystaw swoje pierwsze ogłoszenie. Możesz dostać kilka ofert cenowych, z których wybierzesz najkorzystniejszą dla siebie. W jednym z naszych wcześniejszych artykułów opisaliśmy jak to zrobić w 3 prostych krokach. Obejrzyj też na kanale YouTube Tyron informacyjne filmiki pokazujące giełdę i sposoby korzystania z niej.

Jak mogą zmieniać się rynkowe warunki odbioru w najbliższych miesiącach? Jeśli interesuje Cię ta kwestia to daj nam znać. Zajmiemy się tym dokładniej. Możesz także zaproponować inne tematy, które są dla Ciebie ważne.

Sieć zbiórki i utylizacji opon Tyron Ecosystem już działa!

Sieć zbiórki i utylizacji opon Tyron Ecosystem już działa!

Platforma zbiórki zużytych opon wystartowała. Zobacz jak prosto i szybko wystawisz swoje ogłoszenie. Korzystaj bez ograniczeń z ogólnopolskiego systemu zbiórki i utylizacji zużytych opon. Wybieraj spośród ofert otrzymanych od wielu kontrahentów.

Aby zacząć korzystanie z platformy wejdź na stronę Tyron Ecosystem i kliknij czarny przycisk „REJESTRACJA” lub niebieski „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

Strona platformy Tyron Ecosystem. Największy wybór ofert na odbiór zużytych opon.
Strona platformy Tyron Ecosystem

Wybierz swój pakiet

To następny krok. Do wyboru masz 3 zróżnicowane pakiety. Bezterminowo bezpłatny, ale w pełni funkcjonalny pakiet BASIC spełnia oczekiwania małych firm. Natomiast płatne PRO i VIP, wzbogacone o dodatkowe funkcje i możliwości, zazwyczaj są wybierane przez średnie i większe firmy. Niezależnie We wszystkich pakietach masz:

 • pełny dostęp do platformy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
 • nieograniczoną wielkość obrotu
 • możliwość obrotu aż 8 rodzajami opon: motocyklowymi, osobowymi, ciężarowymi, ciężarowymi mega, wystrzałami, wolnobieżnymi, ponadgabarytowymi i pełnymi
 • możliwość dodania do 3 zdjęć opon wystawianych w ogłoszeniu
 • wizualizację ogłoszeń na mapach
 • wyszukiwanie ogłoszeń według 6 zróżnicowanych kryteriów i ich kombinacji
 • system oceny kontrahentów
 • pełne bezpieczeństwo i ochronę danych

Pakiety różnią się liczbą kont użytkownika, liczbą adresów odbioru/ dostawy opon, limitami liczby ogłoszeń lub ich brakiem, czasem dostępu do historii ogłoszeń i automatycznym tworzeniem karty przekazania odpadów KPO na koncie użytkownika w bazie BDO. Użytkownicy pakietów PRO i VIP będą również mieli dostęp do opracowań i raportów o rynku zbiórki i utylizacji opon na preferencyjnych warunkach.

Wybierz rodzaj firmy

Najpierw określ swoją rolę na giełdzie. Jeśli wybierzesz rolę Punktu Odbioru to oznacza, że jesteś przedsiębiorcą wytwarzającym odpad, takim jak:

 • warsztat samochodowy i wulkanizacja
 • firma sprzedająca opony, stacjonarnie lub przez internet, będąca posiadaczem opon odpadowych pozostawionych przez nabywców
 • firma komunalna
 • stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • PSZOK
 • inni przedsiębiorcy będący posiadaczem opon odpadowych

Jeśli wybierzesz rolę Operatora Logistycznego to oznacza, że jesteś firmą zajmującą się profesjonalnie zbiórką, transportem lub magazynowaniem odpadu o kodzie 160103 zużyte opony. Operator posiada niezbędne środki techniczne, wiedzę i wymagane prawem pozwolenia na działalność.

Jeśli wybierzesz rolę Punktu Odzysku to oznacza, że jesteś firmą zajmującą się profesjonalnie przetwarzaniem zużytych opon. Może to być recykler, piroliza, producent paliw alternatywnych, cementownia, itp. Punkt Odzysku posiada działającą instalację, środki techniczne do przyjęcia odpadu, działa w ramach posiadanego pozwolenia na działalność.

Wybór roli użytkownika w systemie zbiórki i utylizacji zużytych opon.
Wybór roli użytkownika w systemie zbiórki i utylizacji opon.

Uzupełnij dane użytkownika

W pierwszej części podaj dane:

 • imię i nazwisko
 • adres email – będzie Twoim loginem
 • numer telefonu
 • hasło – przygotuj wcześniej i zapamiętaj hasło zawierające co najmniej 8 znaków, w tym minimum 1 literę i 1 cyfrę

Po podaniu numeru NIP Twojej firmy wszystkie niezbędne dane uzupełnią się automatycznie. Sprawdź je i zatwierdź.

Potwierdź adres email klikając w przesłany link

Jeśli Twój wybór to pakiet PRO lub VIP zostaniesz przekierowany do panelu płatności online (przelewem lub kartą płatniczą) albo możesz pobrać fakturę pro forma i ją opłacić przelewem.

Od tej chwili możesz już korzystać z giełdy i wystawiać ogłoszenia i przeglądać ogłoszenia innych użytkowników.

Aby uzyskać status zweryfikowanego użytkownika platformy prześlij skany aktualnych dokumentów zezwalających na wykonywanie działalności transportowej, zbiórkę, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów na adres admin@tyron-ecosystem.com. Możesz to zrobić w dowolnym momencie.

Weryfikacja firmy, pozwoleń na wykonywanie działalności związanej z odpadami oraz dobre oceny jakości współpracy od kontrahentów służą budowaniu reputacji na platformie Tyron Ecosystem.

Wystawiaj swoje ogłoszenia

Zawsze po zalogowaniu w górnej listwie panelu użytkownika znajdziesz przyciski potrzebne do poruszania się po platformie, a poniżej wyszukiwarkę ogłoszeń i widok giełdy.

Widok platformy po zalogowaniu. Zaawansowana wyszukiwarka ogłoszeń.
Widok po zalogowaniu się do systemu. Zielonym kolorem zaznaczona wyszukiwarka.

Jeśli w panelu użytkownika klikniesz przycisk „wystaw” lub „odbierz”, to przejdziesz do formularza ogłoszenia. Wybierz rodzaje opon, których dotyczy i podaj przybliżoną liczbę sztuk. Dla ułatwienia tonaż zostanie wyliczony automatycznie z wykorzystaniem współczynników wagowych. Oczywiście dane te możesz edytować według potrzeb.

Następnie podaj swoja propozycję ceny lub zaznacz „do uzgodnienia”. W kolejnych liniach możesz dodać w podobny sposób inne rodzaje opon, a także do 3 zdjęć przekazywanych opon. Zobacz i zatwierdź swoje ogłoszenie.

Jak wystawić ogłoszenie z oponami do obioru. utylizacjaopon.pl
Wystawianie ogłoszenia na platformie Tyron Ecosystem.

Dlaczego warto?

Sieć zbiórki i utylizacji zużytych opon Tyron Ecosystem jest niezależna od producentów i hurtowni opon. Dzięki temu już teraz z platformy oprócz licznych warsztatów korzysta także wiele firm wyspecjalizowanych w zbiórce i odzysku opon. To właśnie dzięki temu otrzymujesz w jednym miejscu po kilka różnych ofert do wyboru. Niektórzy użytkownicy nawet już w wyniku pierwszego ogłoszenia oszczędzili ponad 1000 zł netto. Na dodatek odbiór najczęściej następuje w ciągu 7 dni od dnia zaakceptowania oferty.

Jeśli będziesz potrzebować pomocy lub zechcesz podzielić się z nami swoja opinią i uwagami to prosimy o maila na kontakt@tyron-ecosystem.com lub kontakt telefoniczny.

Jeśli użytkujesz Facebooka to zapraszamy Cię do polubienia i obserwowania naszej strony firmowej oraz do dołączenia do grupy 160103 Zużyte opony – informacje, praktyka, rozwiązania, którą utworzyliśmy aby pomagać i wymieniać doświadczenia w sprawach dotyczących zużytych opon i platformy.

Jesteśmy także dostępni na LinkedIn Tyron Ecosystem, Grzegorz Karnicki, Krzysztof Hawryszuk.

Jak w 3 prostych krokach pozbyć się zużytych opon? Łatwiej niż myślisz!

Jak w 3 prostych krokach pozbyć się zużytych opon? Łatwiej niż myślisz!

Zgłaszaj opony do odbioru na giełdzie Tyron Ecosystem!

Zużyte opony wielu przedsiębiorcom przysparzają kłopotów. O tym co z nimi zrobić pisaliśmy w jednaj z wcześniejszych publikacji. Od niedawna katalog możliwości poszerzył się o całkowicie nowe rozwiązanie. Jeśli działasz na terenie Polski, jesteś wytwórcą opon odpadowych (kod odpadu 160103) i Twoja firma jest zarejestrowana w BDO, to teraz masz zupełnie nowe możliwości dzięki niezależnemu systemowi zbiórki i utylizacji opon i platformie Tyron Ecosystem. Teraz pozbędziesz się opon do utylizacji szybciej, bez limitów, ograniczeń i całkowicie bezpiecznie.

Wystarczą 3 proste kroki:

Krok 1. Zarejestruj się jako użytkownik.
Krok 2. Wystaw lub znajdź ogłoszenie.
Krok 3. Wybierz najlepszą dla siebie ofertę.

Krok 1. Zarejestruj się jako użytkownik.

Giełda zużytych opon Tyron Ecosystem. Rejestracja nowego użytkownika i logowanie zarejestrowanego użytkownika.
Panel logowania i rejestracji użytkowników na giełdzie Tyron Ecosystem.

Załóż konto na giełdzie Tyron Ecosystem, szybko i tanio pozbywaj się zużytych opon. Uprościliśmy rejestrację do niezbędnego minimum, wystarczą dosłownie 2-3 minuty.

 • Wejdź na stronę Tyron Ecosystem i kliknij niebieski przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”.
 • Wybierz swój pakiet spośród 3 dostępnych. Do wyboru masz bezterminowo bezpłatny, ale w pełni funkcjonalny pakiet BASIC, lub płatne PRO i VIP – wzbogacone o dodatkowe funkcje i możliwości.
 • W następnym kroku, jeśli jesteś przekazującym opony, to zaznacz „punkt odbioru” i kliknij przycisk „przejdź dalej”.
 • Uzupełnij dane użytkownika – imię i nazwisko oraz adres email i numer telefonu będą umożliwiały oferentom kontakt z Tobą i ustalenie szczegółów.
 • Ustal i wpisz swoje hasło. Musi ono składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej 1 litery i co najmniej 1 cyfry.
 • Po wpisaniu numeru NIP Twojej firmy dane firmowe uzupełnią się automatycznie. Sprawdź i zatwierdź dane.
 • Kliknij w link potwierdzający w otrzymanym mailu. Przy pakietach PRO i VIP zostaniesz przekierowany do panelu płatności online (przelewem lub kartą płatniczą) albo możesz pobrać fakturę pro forma i ją opłacić przelewem.

To wszystko! Informacje o koncie, wybranym pakiecie i dokumenty zawsze znajdziesz w zakładce „moje konto”.

Ze względu na dostęp do aktualnych informacji warto także zapisać się na newsletter.

Krok 2. Wystaw zużyte opony lub znajdź ogłoszenie.

Jako zarejestrowany użytkownik możesz już w pełni korzystać z platformy. Wystaw swoje pierwsze ogłoszenie i otrzymuj oferty na odbiór opon.

 • Wybierz rodzaj zużytych opon spośród 8 dostępnych: osobowe, ciężarowe, wystrzały, mega, moto, wolnobieżne, gabaryty, pełne.
 • Podaj liczbę sztuk lub wagę. Jeśli wpiszesz liczbę sztuk, orientacyjna waga zostanie wyliczona automatycznie. Możesz ją zmienić ręcznie tak, aby odpowiadała rzeczywistości. Współczynniki wagowe, które stosujemy mają pomóc w możliwie jak najbardziej dokładnym oszacowaniu tonażu opon. Nie ma minimów logistycznych, jednak musisz się liczyć z wyższymi cenami odbioru przy małych ilościach opon.
 • Podaj swoją propozycję ceny. Aby mieć szansę na uzyskanie większej liczby ofert możesz zaznaczyć pole „cena do uzgodnienia”. Jeśli nie uzyskasz zadowalającej oferty, to możesz wystawić ogłoszenie ponownie, ale z podaniem swojej ceny. Ponieważ z platformy korzystają wyłącznie podmioty gospodarcze to zawsze posługujemy się cenami netto.
 • Wstaw prawdziwe zdjęcia opon z ogłoszenia. Maksymalnie 3. Dzięki temu odbierający będzie mógł precyzyjniej przygotować dla Ciebie ofertę. Wstawianie zdjęć przykładowych nic nie daje, a może wprowadzać drugą stronę w błąd. Z kolei wystarczy 1 autentyczne zdjęcie, aby Twoje ogłoszenie wyróżniło się na tle innych.
 • Wybierz dokładny adres odbioru opon z Twojego ogłoszenia. Jako domyślny pojawi się tu adres podany przy rejestracji. Jeśli chcesz dodać nowy adres – także możesz to zrobić.
 • Uzupełnij opis dodatkowy. Ceny odbioru zużytych opon nieraz znacznie się różnią. Nie tylko z powodu lokalizacji geograficznej, rodzaju opon i wielkości zamówienia, ale także ze względu na szczególne warunki odbioru. W tym polu możesz podać informacje o utrudnionym dojeździe, preferowanych godzinach odbioru, itp.
 • Wybierz osobę do kontaktu w sprawie swojego ogłoszenia. Dzięki temu odbierający będzie miał bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną w Twojej firmie.
 • Zobacz podgląd swojego ogłoszenia i jeśli jest OK to je zatwierdź.
Giełda Tyron Ecosystem. Wystawianie ogłoszenia - odbiór opon do utylizacji.
Wystawianie nowego ogłoszenia z oponami.

Zobacz też film o wystawianiu ogłoszeń na naszym kanale YouTube;

Krok 3. Wybierz najlepszą dla siebie ofertę.

Spośród otrzymanych ofert wybierz najkorzystniejszą dla Ciebie. Negocjuj. Uzgodnij szczegóły wykonania usługi (termin, godzina, załadunek) i rozliczenia z oferentem. Potwierdź swój wybór akceptując wybraną ofertę. Jeśli jesteś użytkownikiem korzystającym z pakietu PRO lub VIP to kliknij przycisk „UTWÓRZ KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW BDO” i w ten sposób ekspresowo utwórz w bazie BDO dokument wypełniony danymi zaimportowanymi wprost z platformy Tyron Ecosystem. W dniu odbioru wystarczy tylko uzupełnić numery rejestracyjne pojazdu odbierającego, sprawdzić i zatwierdzić kartę.

Tworzenie KPO po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Po wykonaniu usługi oceń jej jakość. Oceny te służą budowaniu prestiżu użytkowników.

Prawda, że proste?

O jakich zasadach warto pamiętać?

Przez lata funkcjonowania rynku zużytych opon w Polsce utrwaliły się pewne wynikające z praktyki zwyczajowe rozwiązania. Unikaj nieporozumień. Przyjmij je jako podstawę swoich ustaleń z kontrahentem lub, jeśli potrzebujesz, jednoznacznie ustal inne zasady:

 • Załadunek przy odbiorze opon z punktu odbioru jest po stronie przekazującego odpad. Dlaczego? Ponieważ kierowca odbierający odpad jest zazwyczaj sam. Wyobraź sobie załadunek np. 10 ton opon ciężarowych przez jednego człowieka. Jeśli nie możesz zapewnić załadunku porozmawiaj o tym z odbiorcą. Prawdopodobnie będzie mógł rozszerzyć zakres usługi za dodatkową opłatą.
 • Opony do odbioru muszą być pozbawione felg, nie pomalowane, czyste – bez zanieczyszczeń i wody, lodu (poza ilościami, które w normalnym składowaniu mogą się do nich przedostać).
 • Nigdy nie wprowadzaj swojego kontrahenta w błąd co do ilości, rodzaju czy też stanu opon. Każda zużyta opona może być odebrana do utylizacji. Nie ważne po wystrzale czy ponadgabarytowa. To kwestia ustalenia warunków umożliwiających jej transport i odzysk.
 • Uzgodnij z kontrahentem okno czasowe, w którym nastąpi odbiór. Jeśli wspólnie ustalicie np. 2-godzinne okno to zarówno Tobie, jak i odbiorcy łatwiej będzie prawidłowo zorganizować pracę.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Przede wszystkim to, że giełda jest specjalistycznym narzędziem przeznaczonym dla podmiotów zarejestrowanych w BDO. Łączymy przedsiębiorców przekazujących zużyte opony, kod odpadu 160103, z odbierającymi. Warsztaty, wulkanizacje, firmy komunalne, stacje demontażu pojazdów, firmy transportowe, operatorzy logistyczni, cementownie, recyklerzy, instalacje pirolizy – tak. Natomiast nie znajdziesz tu ofert osób fizycznych (tylko B2B).

Ponadto zakres usługi, ceny, formy i terminy rozliczeń zawsze ustalane są bezpośrednio między stronami. Platforma Tyron Ecosystem nie jest stroną transakcji i nie pobiera z tego tytułu żadnych prowizji. Ponieważ użytkownikami giełdy są tylko podmioty gospodarcze, to wszystkie ceny, oferty, itp. są wyrażane w wartościach netto. Pamiętaj o prawidłowym rozliczeniu podatku VAT.

Nasza promocja dla pierwszych 500 firm została już zakończona. Proponujemy Ci wybór spośród 3 korzystnych pakietów dostępowych. Bezterminowo bezpłatny pakiet BASIC jest w pełni funkcjonalny i dobrze sprawdzi się w przypadku małych firm. Natomiast płatne pakiety PRO i VIP oferują więcej funkcjonalności i możliwości. Ponadto w ramach płatnych pakietów przewidujemy także dostęp na preferencyjnych warunkach do publikacji i raportów rynkowych publikowanych przez Tyron Ecosystem. Jak działa platforma możesz obejrzeć na filmikach instruktażowych na kanale YouTube Tyron Ecosystem.

Co dalej?

Na koniec zapraszamy Cię do włączenia się w rozwój platformy. W przeciwieństwie do innych dostępnych rozwiązań tu możesz wpływać na kierunek zmian i wybór nowych, wartościowych dla praktyka, funkcji. Prześlij nam swoją propozycję na kontakt@tyron-ecosystem.com, zostaw komentarz, podziel się ze znajomymi. Dziękujemy.

Utylizacja opon. Jak serwis wulkanizacyjny może ograniczać swoje koszty utylizacji zużytych opon?

Utylizacja opon. Jak serwis wulkanizacyjny może ograniczać swoje koszty utylizacji zużytych opon?

6 skutecznych porad na oszczędzanie.

Serwis wulkanizacyjny jakich w Polsce wiele.

Utylizacja opon. Czy musi być droga? Zobaczmy na przykładzie. Miasto w województwie śląskim, poniżej 200 tys. mieszkańców. Firma, nazwijmy ją „Wulkan”, zajmuje się wymianą, wulkanizacją i przechowywaniem opon. Serwisuje opony ciężarowe, wolnobieżne i osobowe. Sprzedaje opony nowe, w które zaopatruje się z kilku źródeł:

 • bezpośrednio od jednego z producentów, współpracujących z organizacją odzysku opon
 • bezpośrednio od innego producenta, który nie dysponuje usługą odbioru opon odpadowych
 • od jednej z dużych, ogólnopolskich hurtowni opon
 • od sprzedawcy internetowego

Ponadto sprzedaje opony używane, które sprowadza na własną rękę z zagranicy.

Jak w tym przypadku sprawić żeby utylizacja opon odpadowych kosztowała mniej?

Utylizacja opon. Jak wulkanizacja może oszczędzić na utylizacji zużyte opony?
Dzięki tym prostym sposobom możesz oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie.

1. Przede wszystkim stałe monitorowanie cen na rynku.

Mając do czynienia z tak zmienną branżą, jaką jest utylizacja opon, dobrze jest mieć stały dostęp do informacji z rynku i dzięki temu nadążać za cenami. A te nie dość, że są różne w zależności od regionu Polski i rodzaju opony, to na dodatek potrafią dynamicznie się zmieniać.

Nasza wulkanizacja ze Śląska w sprawie utylizacji opon podejmowała działania na ostatnią chwilę, podobnie z resztą jak wiele innych serwisów. Z reguły szukała możliwości pozbycia się odpadów w trakcie sezonu wymian, gdy na terenie warsztatu już brakowało na nie miejsca. Dzięki regularnej obserwacji rynku firma na czas podniosła ceny za pozostawienie u siebie zużytych opon, natomiast odbiory częściowo udało się zorganizować poza szczytem i po niższych cenach.

2. Całościowe spojrzenie na utylizację opon w firmie.

Większość warsztatów wulkanizacyjnych pobiera opłaty za pozostawienie u nich opon do utylizacji. Zapewne Ty także. Ponieważ prowadzisz obserwację rynku i wiesz jakie są aktualne ceny to możesz mieć pewność, że uzyskane w ten sposób środki wystarczą (co najmniej) na pokrycie kosztów odbioru. Gdy masz różne rodzaje opon do utylizacji to oczywiście najchętniej pozbyłbyś się ich wszystkich na raz. Tak jest najwygodniej. Jeśli jednak znajdziesz na atrakcyjnych warunkach odbiorcę tylko części odpadów to nie wahaj się.

Wulkan za każdym razem szukał możliwości jednorazowego pozbycia się wszystkich zużytych opon jakie w danym momencie posiadał. Zawsze trwało to długo, aż w końcu z konieczności decydował się na przyjęcie jedynej, niezbyt korzystnej oferty. Oszczędności i czasu i pieniędzy pojawiły się, gdy Wulkan zmienił swoje podejście i zaczął w pełni wykorzystywać okazje. Mimo, że dopłacił do wystrzałów i kilku opon ponadgabarytowych, to dzięki uzyskaniu lepszych cen na internetowej platformie skupiającej kilkadziesiąt firm zbierających zużyte opony i pełnemu wykorzystaniu darmowych odbiorów utylizacja opon mniej go kosztowała.

3. Wykorzystanie w 100% możliwości pozbycia się zużytego ogumienia za darmo.

Darmowych możliwości jest niewiele, a właściwie tylko jedna (natomiast dostęp można uzyskać na kilka sposobów). Skoro tak to przy rosnących cenach rynkowych trzeba z nich korzystać. Taniej niż darmo w najbliższych latach nie będzie na pewno! Nie wiadomo także jak długo jeszcze darmowa zbiórka będzie funkcjonować. Jej organizatorzy ponosząc najwyższe koszty na rynku osiągają jednocześnie najgorsze rezultaty i oddają pole dynamicznie działającym konkurentom. Od kilkunastu lat powoli, lecz systematycznie spada ich udział w rynku sprzedaży opon nowych. Do tego dochodzą planowane zmiany w prawie, które mogą bardzo mocno wpłynąć na przepływy finansowe.

Firma Wulkan kupuje opony ciężarowe od jednego z producentów korzystających z usług organizacji odzysku opon, więc otrzymuje limity darmowego odbioru opon ciężarowych. Co kwartał może bezpłatnie przekazać do utylizacji 70 sztuk opon ciężarowych i korzysta z tej możliwości. Niestety to jest zaledwie około 25% potrzeb. Na dodatek Wulkan regularnie ma do oddania co najmniej po kilka opon po wystrzale, które zazwyczaj nie są przyjmowane przez operatora logistycznego.

Opony osobowe pochodzą przede wszystkim od jednej z dużych, ogólnopolskich hurtowni, która korzystając z usług organizacji odzysku opon umożliwia Wulkanowi bezpłatne oddanie co kwartał 250 sztuk opon osobowych. Podobnie jak w przypadku opon ciężarowych także w osobowych potrzeby nie są w całości spełnione. Firma ma 2 razy więcej odpadu do przekazania.

Mimo, że dostępne darmowe rozwiązania nie spełniają w całości potrzeb Wulkana to jednak dzięki korzystaniu z nich firma oszczędza konkretne pieniądze.

4. Wybór najlepszych rozwiązań dla reszty odpadu. Nie daj się oskubać!

Po bezpłatnym pozbyciu się części opon dla pozostałych trzeba wybrać najkorzystniejsze opcje. Początkowo Wulkan poszukiwał korzystając z informacji przekazywanych przez kolegów po fachu na forach i grupach internetowych. Duża trudność dotyczyła przede wszystkim odbioru wystrzałów i kilku gabarytów. Dostępne oferty dotyczyły tylko odbiorów całopojazdowych a ceny były wygórowane. W końcu firma w środku sezonu decydowała się na skorzystanie z jedynej dostępnej oferty, ponieważ zaczynało już brakować miejsca na kolejne odpady z wymian.

Jak dostawać więcej ofert, jak docierać do większej liczby odbiorców opon odpadowych? Skąd brać informacje o aktualnych cenach?

5. Sprytna alternatywa. Wygrywaj za każdym razem.

Jest jednak dobra alternatywa. Jak zmieni się sytuacja w Wulkanie, gdy resztę opon, pozostałych po wykorzystaniu bezpłatnych odbiorów w CUO i w hurtowni, będzie wystawiać na platformie Tyron Ecosystem? Jak działa platforma możesz zobaczyć na filmikach informacyjnych na kanale YouTube Tyron.

Zobacz nasz kanał na YouTube

Przede wszystkim będzie mógł wystawiać zgłoszenia odbioru w dowolnej ilości i w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie. Ich zasięg jest ogólnopolski, więc otrzyma więcej ofert nie tracąc na to czasu. Oferty mogą dotyczyć zarówno całości zgłoszenia, jak i tylko wybranych rodzajów opon. Jeśli trafia się korzystna oferta tylko na ciężarowe i wystrzały – dlaczego nie?

Giełda zużytych opon Tyron Ecosystem. Utylizacja opon. Sprytna alternatywa
Tyron Ecosystem, tu przewaga jest po Twojej stronie.

Wystawiane zgłoszenia odbioru mogą obejmować wszystkie rodzaje opon i mogą być mniejsze niż obowiązujące u wielu operatorów logistycznych. Oczywiście w przypadku małych zamówień zazwyczaj trzeba liczyć się z wyższymi cenami jednostkowymi, jednak może się też zdarzyć, że operator logistyczny będzie miał w okolicy powracające puste lub niedoładowane auto. Wtedy taki odbiór będzie bardzo korzystny dla obu stron.

Nie do przecenienia jest też wiedza o aktualnej sytuacji na rynku i cenach. Jeśli ofert jest niewiele a ceny racjonalne to szybko wystaw swoje zgłoszenie, nawet jeśli nie masz obowiązujących u innych minimalnej ilości. Jeśli nie otrzymasz odpowiedniej oferty a w międzyczasie zwiększy się liczba zużytych opon to możesz je zmienić. A może warto zaproponować nieco wyższą cenę? Sam zdecydujesz w dowolnym momencie.

Zaletami platformy Tyron Ecosystem jest przede wszystkim dostęp w jednym miejscu do większości firm, które zajmują się w Polsce odbiorem opon do utylizacji. To dzięki pełnej niezależności od któregokolwiek producenta lub hurtowni opon. Tu otrzymasz wiele ofert, porównasz je i wybierzesz najlepszą dla siebie. Zawsze aktualne i najlepsze ceny. Niektórzy użytkownicy już przy pierwsze transakcji oszczędzili ponad 1000 zł netto!

6. Nie podejmuj niepotrzebnego ryzyka jeśli samodzielnie organizujesz import opon nowych lub używanych do Polski.

Niektóre wulkanizacje, najczęściej korzystając z okazji cenowych lub poszukując nietypowej rozmiarówki, importują na własną rękę opony używane lub nowe z zagranicy. Nie wszyscy mają świadomość, że w ten sposób wprowadzają opony na polski rynek i obejmują ich te same obowiązki, co producentów i importerów opon nowych. Określa to „Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej” oraz jej załącznik 4a.

Jeśli to jest Twój przypadek – nie narażaj się na dotkliwe konsekwencje. Koszt niewykonania obowiązku ustawowego przypadku opon używanych, określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu wynosi obecnie 4,20 zł/kg jest więc ekstremalnie wysoki. Każda tona to 4.200 zł opłaty produktowej, a więc wielokrotnie więcej niż koszt wywiązania się z obowiązku.

Możemy Ci w tym pomóc. Przede wszystkim skorzystaj z darmowej konsultacji, wystarczy przesłać kontakt do siebie a my oddzwonimy. To nic nie kosztuje.

pl_PLPolski