Magazynowanie zużytych opon. Jak uniknąć kłopotów?

magazynowanie zużytych opo

Magazynowanie zużytych opon. Jak uniknąć kłopotów?

Temat magazynowania odpadów powraca dość regularnie. Niestety, zazwyczaj przy okazji kolejnego pożaru, katastrofy ekologicznej lub wykrycia kolejnego nielegalnego składowiska.

Skoro w wyniku prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej powstają odpady, to musisz wiedzieć jakie w związku z tym są Twoje obowiązki. Z czym wiąże się magazynowanie zużytych opon i innych odpadów w warsztacie?

Z tego artykułu dowiesz się:

Składowanie czy magazynowanie? Jaka jest różnica?

Kto jest wytwórcą, a kto posiadaczem odpadu?

Jak długo może trwać magazynowanie zużytych opon w warsztacie?

Czy warto zwlekać z przekazywaniem odpadów do utylizacji?

A co z kosztami odbioru?

Składowanie czy magazynowanie? Jaka jest różnica?

Najpierw ustalmy czym jest składowanie odpadów, a czym magazynowanie? Często bowiem te pojęcia są mylone, lub używane zamiennie. Warto wiedzieć na czym polega różnica.

Ze składowaniem mamy do czynienia, gdy odpady są docelowo umieszczane w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Mogą nimi być na przykład przystosowane do tego celu wysypiska komunalne. Odpady, które trafiły na składowisko nie podlegają dalszemu przetwarzaniu.

Natomiast magazynowanie jest czasowym przechowywaniem odpadów w celu ich dalszego przetwarzania i odzysku. Jest nim także wstępne przechowywanie zużytych opon przez warsztat przed ich przekazaniem firmie zbierającej lub prowadzącej odzysk. Magazynować możesz wyłącznie na terenie, do którego masz tytuł prawny.

Kto jest wytwórcą odpadu, a kto posiadaczem odpadu?

Wytwórca odpadu – kto nim jest? Definicję znajdziemy w Ustawie o odpadach.

Przez wytwórcę odpadu rozumie się „każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.”

Co z tej definicji wynika dla warsztatu wykonującego usługę wymiany opon? Jeśli klient pozostawia u Ciebie zużyte opony po wymianie na nowe, to jesteś wytwórcą odpadu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku przepracowanych olejów, akumulatorów, itp. Powstają one w wyniku świadczonej przez Ciebie usługi. W praktyce więc każdy warsztat jest wytwórcą odpadów.

Gdy wytworzyłeś odpady w wyniku świadczonych przez siebie usług to stałeś się także ich pierwszym posiadaczem.

Przez posiadacza odpadów rozumie się „wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.”

Jeśli więc jesteś właścicielem terenu, na którym Twój warsztat magazynuje zużyte opony (i inne odpady), lub użytkujesz go na podstawie ważnej umowy dzierżawy, najmu, itp. to jesteś także posiadaczem odpadów na tym terenie.

Jak długo może trwać magazynowanie zużytych opon w warsztacie?

Wiele publikacji przywołuje w tym względzie art.122 ustawy o odpadach. Mówi on o całkowitym zakazie składowania na składowisku wymienionych w tym artykule odpadów. Wśród nich opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm. Różnicę między składowaniem a magazynowaniem omówiliśmy powyżej. Warsztat nie składuje, a magazynuje opony odpadowe powstające w wyniku wykonanych usług. Celem jest przekazanie ich do utylizacji. Z tego powodu przepis ten nie dotyczy warsztatów.

Do magazynowania odnosi się art. 25 ustawy o odpadach. Zawsze trzeba pamiętać o wymaganiach w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwie życia i zdrowia ludzi oraz o wszelkich zagrożeniach, które mogą powodować odpady. Prowadząc warsztat możesz magazynować odpady wyłącznie w ramach ich wytwarzania, jeśli konieczność taka „wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów.”

Ustawa określa termin 1 roku dla magazynowania odpadów niebezpiecznych, palnych, zmieszanych i komunalnych, oraz 3 lat w przypadku pozostałych odpadów.

Czy warto zwlekać z przekazywaniem odpadów do utylizacji?

Nieraz spotykamy się z opiniami, że nie trzeba się z tym spieszyć. Bo tak w ogóle to nie ma czasu, a BDO za trudne w obsłudze. Ceny odbioru wysokie i na pewno kiedyś tam spadną. Może jakoś uda się oddać za darmo. Jeszcze nie mam tak dużo. Zużyte opony to nie są świeże bułeczki i mogą poczekać.

Czy aby na pewno? Masz możliwość oddania bezpłatnie opon odpadowych? Czy wszystkich? Jak długo musisz czekać na odbiór? Czy jest szansa aby w najbliższych miesiącach ceny odbioru spadły?

Przede wszystkim musisz mieć na uwadze, że w Twoim przypadku zużyte opony to „odpad poprodukcyjny” i najlepiej jest pozbywać się go na bieżąco. Ustawa mówi tu o wstępnym magazynowaniu odpadu przez wytwórcę jako o konieczności wynikającej z procesów technologicznych lub organizacyjnych. Jeśli chcesz zająć się magazynowaniem to musisz spełnić szereg wymagań aby uzyskać zezwolenie na tego typu działalność.

W wielu przypadkach nadmierne gromadzenie odpadów wiąże się z niepotrzebnym podejmowaniem ryzyka. Mamy w ostatnim czasie konkretne przykłady, gdy magazynowanie zużytych opon doprowadziło do pożarów. Sytuacje te z reguły budzą wielkie emocje i wątpliwości, a niejednokrotnie związane z tym są również życiowe tragedie właścicieli.

A co z kosztami odbioru?

Często używanym argumentem są koszty. Wiele warsztatów za wszelką cenę chce oddać zużyte ogumienie za darmo. Trzeba jednak wiedzieć, że możliwości te są ograniczone. W roku 2021 prawdopodobnie w Polsce zbierzemy i poddamy utylizacji około 300 tys.t. opon. Bezpłatna zbiórka to szacunkowo 50-60 tys.t. Jest to zaledwie około 20% całości. Zbiórka na warunkach rynkowych to zdecydowana większość.

Ceny rynkowe charakteryzują się ostatnio sporą zmiennością. Występują również dysproporcje między poszczególnymi regionami Polski. Z jednej strony pojawiają się miejsca, w których można uzyskać dopłaty do niektórych rodzajów opon. Z drugiej są również duże obszary kraju, gdzie koszty rosną a pozbycie się opon jest coraz trudniejsze.

Upewnij się, że nie przepłacasz. Już dziś załóż darmowe konto na internetowej giełdzie zużytych opon i wystaw swoje pierwsze ogłoszenie. Możesz dostać kilka ofert cenowych, z których wybierzesz najkorzystniejszą dla siebie. W jednym z naszych wcześniejszych artykułów opisaliśmy jak to zrobić w 3 prostych krokach. Obejrzyj też na kanale YouTube Tyron informacyjne filmiki pokazujące giełdę i sposoby korzystania z niej.

Jak mogą zmieniać się rynkowe warunki odbioru w najbliższych miesiącach? Jeśli interesuje Cię ta kwestia to daj nam znać. Zajmiemy się tym dokładniej. Możesz także zaproponować inne tematy, które są dla Ciebie ważne.

pl_PLPolski